otalleverandør av radiokommunikasjon og kundetilpasset
utstyr for profesjonelle brukere i ekstreme miljø.
ACON as er spesialister på å løse kundens kommunikasjonsproblemer, - innen områder som f.eks. innsats og redning, politi og forsvar, SAR."I gass, varme og støy"

Vi satser på å løse kundens behov med et tilpasset utstyr for effektiv og sikker kommunikasjon.

For operasjoner hvor sikker kommunikasjon kan være nøkkelen til løsning av et risikabelt oppdrag eller redning av liv.
"ortell oss hva du trenger,- og vi hjelper deg."